monitored
image description

Impotens paket - med Kamagra

image of Impotens paket - med Kamagra

Nu kan du köpa våra allra populäraste potensmedel i ett paket till specialpris! Generisk Sildenafil 100mg, Cialis 20mg och Kamagra 100mg! Ger hårdare stånd, snabbare laddningar och bättre sex!

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
18 piller 100mg 1060 kr 569 kr 31.61 kr add
30 piller 100mg 1730 kr 769 kr 25.63 kr add
48 piller 100mg 2675 kr 1195 kr 24.90 kr add
60 piller 100mg 2960 kr 1439 kr 23.98 kr add

Kombinationspaket  innehåller (lika många piller från varje produkt):

Generisk Cialis - 20mg
Generisk Viagra - 100mg
Kamagra - 100mg

Behandla din impotens på ett professionellt sätt med dessa läkemedel, noggrant formulerade och kliniskt testade behandlar dessa läkemedel erektil dysfunktion. Ta aldrig mer än en tablett per dygn av dessa läkemedel och aldrig tillsammans.

Generisk Cialis ger extra styrka och aktiverar det naturliga blodflödet till penis på ett kraftfullt sätt.  Tabletten är kliniskt bevisat att både arbeta snabbt (så lite som 30 minuter för vissa män) och arbeta i upp till 36 timmar.

Generisk Viagra är ett populärt alternativ för att behandla impotensproblem. Viagra ökar blodflödet i penisen vilket gör att du kan uppnå och behålla en erektion. Detta läkemedel kommer att ge dig extra självförtroende i sängen.

Kamagra är känd för att öka både sexlust och uthållighe och är en generisk version av Viagra. Potensmedlet innehåller Viagra som är de första FDA godkända ämnet för behandling av impotens.

Bruksanvisning - Generisk Viagra

Generisk Viagra tas mellan en halvtimme till fyra timmar innan sexuell aktivitet. Använd Viagra max en gång per dygn.

Bruksanvisning - Generisk Cialis

Generisk Cialis tas ungefär 30 minuter före sexuell aktivitet.

Bruksanvisning - Kamagra

Kamagra tas ungefär 45 min före sexuell aktivitet. Ta Kamagra som anvisad, vanligtvis en halv tablett (50 mg) per gång, max en tablett per dygn.

 

Förvaring

Läkemedlen bör förvaras i rumstemperatur, åtskilt från överskottsvärme, fukt och ljus. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte dessa läkemedel om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Dessa impotens läkemedel i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med dessa läkemedel. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Dessa ovanstånede impotens läkemedel ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte dessa läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i dessa produkter. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlen. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav impotens läkemedel då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice, detta kan minska effekten.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan impotens läkemedel ge biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta en läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att verka. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av dessa impotens läkemedel är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper produkterna.

 

 

image description

Relaterade Produkter