monitored
image description

Generisk Glucophage

image of Generisk Glucophage
Generisk Glucophage minskar mängden socker i blodet genom att minska sockerproduktionen och absorptionen.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
200 piller 850mg 1183.6 kr 964 kr 4.82 kr add
300 piller 850mg 1420 kr 1150 kr 3.83 kr add

Glucophage används för att behandla typ 2 diabetes (inte insulinberoende). Glucophage minskar mängden socker i blodet genom att minska sockerproduktionen och absorptionen. Detta hjälper din kropp att svara bättre på sitt eget insulin, vilket främjar förbränningen av socker.

Bruksanvisning

Glucophage fungerar bäst om det tas vid samma tidpunkt varje dag. Ta en tablett med frukost eller annan måltid. Det rekommenderas att dricka rikligt med vätska när du tar Glucophage. Fortsätt behandlingen av Glucophage även om du känner en förbättring. Använd Glucophage enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på läkemedel för exakta doseringsanvisningar.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från värme och ljus.
Förvaras utom räckhåll för barn.

Eventuella biverkningar

Biverkningar, som kan försvinna under behandling, inkluderar metallisk smak i munnen, illamående, magbesvär, gasbildning eller diarré. Om de fortsätter eller är besvärande kontakta en läkare. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever ovanlig trötthet, kall hud, muskelvärk, snabb andning eller ovanligt långsam eller oregelbunden hjärtrytm. En allergisk reaktion mot detta läkemedel är osannolik, men sök omedelbart läkarvård om det skulle inträffa. Symptom på en allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, yrsel eller andningssvårigheter. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller om du är allergisk mot någon ingrediens i medicinen. Du bör gå på regelbundna läkarbesök för att övervaka dina framsteg eller kontrollera biverkningar. Utför regelbunden kontroll av ditt blod eller urin enligt anvisningar från din läkare. Om blodsockret har varit stabilt och plötsligt är svår att hantera, kontakta din läkare omedelbart. När du har några medicinska behandlingar tala om för läkaren eller tandläkaren att du använder detta läkemedel. Om du har någon infektion, skada, feber eller operation kan det vara svårare att kontrollera ditt blodsocker. Rådgör med din läkare då eftersom en förändring i doseringen kan krävas. Detta läkemedel brukar inte orsaka lågt blodsocker eller hypoglykemi, men det kan uppstå om du inte konsumerar tillräckligt med kalorier. Symptomer på hypoglykemi inkluderar frossa, kallsvett, yrsel, dåsighet, skakningar, hjärtklappning, svaghet, huvudvärk, svimning, stickningar i händer eller fötter eller hunger. Det är bra om du alltid har med dig druvsockertabletter för att behandla lågt blodsocker. Om detta inte är tillgängligt bör du äta eller dricka en snabb källa till socker som socker, honung, godis, apelsinjuice eller läsk. Detta kommer att höja blodsockernivån snabbt. För att undvika lågt blodsocker, ät vid samma tidpunkt varje dag och hoppa inte över några måltider. Symptomer på lågt blodsocker, eller hyperglykemi, omfattar törst, ökad urinering, förvirring, dåsighet, rodnad eller snabb andning. Om dessa symptomer uppstår kontakta omedelbart din läkare då din dos kan behöva ökas. Begränsa ditt alkoholintag när du använder detta läkemedel. Glucophage kan åstadkomma ägglossning hos kvinnor som inte har nått klimakteriet. Var noga med att använda effektiva preventivmedel medan du använder Glucophage. Äldre personer kan vara mer känsliga för biverkningarna som eventuellt kan uppstå av detta läkemedel. Om du är gravid eller planerar på att bli gravid diskutera fördelar och risker med att använda Glucophage. Det är inte känt om Glucophage utsöndras i bröstmjölk därför är det inte rekommederat att amma medan du tar denna medicin.

Överdosering

Sök akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel. Tecken på att du tagit för mycket kan vara: svaghet, ökad sömnighet, långsam hjärtfrekvens, kall, muskelvärk, andnöd, magont, matthet och svimning. En överdos av Glucophage kan orsaka ett livshotande tillstånd som kallas laktacidos.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter