monitored
image description

Generisk Amaryl

image of Generisk Amaryl
Amaryl är en medicin för personer med typ 2-diabetes (inte insulinberoende). Detta läkemedel hjälper kroppen att bättre svara på den insulin som produceras av bukspottkörteln.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
förpackningar Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
60 piller 2mg 1205.2 kr 982 kr 16.37 kr add
90 piller 2mg 1690 kr 1366 kr 15.18 kr add
120 piller 2mg 2094.4 kr 1690 kr 14.08 kr add

Amaryl är en medicin för personer med typ 2-diabetes (inte insulinberoende). Detta läkemedel hjälper kroppen att svara bättre på den insulin som produceras av bukspottkörteln.

 

Bruksanvisning

Amaryl fungerar bäst om det tas vid samma tidpunkt varje dag. Ta en tablett med frukost eller annan måltid. Fortsätt behandlingen av Amaryl även om känner en förbättring. Använd Amaryl enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på läkemedel för exakta doseringsanvisningar.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från värme och ljus.
Förvaras utom räckhåll för barn.

Eventuella biverkningar

Alla mediciner kan orsaka biverkningar även fast många personer inte upplever några. Uppsök en läkare omedelbart om några av dessa allvarliga biverkningar inträffar: hudutslag, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, bröstsmärtor, gulsot, svullnad av mun, ansikte, läppar eller tunga, oregelbunden hjärtrytm, förvirring, mörkt urin, svimning, feber, frossa, eller symptomer på lågt blodsocker (t.ex. yrsel, dåsighet, hjärtklappning, huvudvärk, skakningar, onormal svettning, svaghet).

Försiktighetsåtgärder

Använd inte Amaryl om:
• du är allergisk mot någon ingrediens i Amaryl
• du har vissa allvarliga problem som är förknippade med diabetes som tex. diabetes ketoacidos, diabeteskoma
• du har måttliga till svåra brännskador
• du har Acidos
• du tar Bosentan
Vissa medicinska tillstånd samt mediciner kan interagera med Amaryl. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar några receptbelagda eller receptfria läkemedel, naturläkemedel eller kosttillskott. Tala också om för din läkare eller apotekspersonal, innan du använder Amyl, om du är gravid, planerar på att bli gravid eller ammar. Om du har haft en stroke eller lever-, njur-, sköldkörtel-, hjärt- eller blodkärlsproblem kan det interagera med Amaryl.

Överdosering

Sök akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av läkemedlet. En Amaryl överdos kan orsaka livshotande hypoglykemi. Symptomer på hypoglykemi kan inkludera: extrem svaghet, dimsyn, svettningar, talsvårigheter, darrningar, magont, förvirring, kramper och koma.

Missad dos

Försök att inte missa några doser. Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter